ОЛОН УЛСЫН БЕТОНЫ БАГА ХУРАЛ 2017.06.09 /УЛААНБААТАР ХОТ/

ОЛОН УЛСЫН БЕТОНЫ БАГА ХУРАЛ 2017.06.09 /УЛААНБААТАР ХОТ/
"БЕТОНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ӨНӨӨ БА ИРЭЭДҮЙ"
ХОЛБОО БАРИХ: 9905-8651, 9999-1749